Real Dream Vision

Real Dream Vision Sp. z o.o. została powołana w 2019 roku w wyniku formalizowania spraw związanych z realizacją projektu VR – Kanały ’44. Założycielami byli Agata Sztyber-Sławek, Michał Sławek oraz Krystian Krzyszczuk. Obecnie spółka należy do Kacpra i Krystiana Krzyszczuka, zachowując przy tym wsparcie poprzednich właścicieli. Wkrótce po powołaniu właściciele wytyczyli główne kierunki rozwoju, gdzie największy nacisk miał zostać położony na:

1. Tworzenie aplikacji i multimedialnych instalacji w oparciu o cyfrowe technologie: silnik Unreal Engine, modelowanie 3D oraz wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality), wirtualnej rzeczywistości (VR – Virtual Reality) oraz dźwięku binauralnego.

2. Projektowanie instalacji artystycznych i obiektów małej architektury przy wykorzystaniu różnych mediów i dziedzin sztuki.

1. Idea

Punktem wyjścia każdego projektu jest koncepcja. Uważamy, że kluczowym elementem wirtualnego doświadczenia jest wciągająca fabuła (storytelling). Kładziemy duży nacisk na to, aby powieść została przełożona na interaktywne doświadczenie, pozwalające użytkownikowi w pełni doświadczyć immersji – całkowitego wniknięcia w świat narracji. Prace koncepcyjne i studia przypadku mają na celu zarówno uzyskanie
ciekawego efektu wizualnego, jak i wartości dodanej (edukację, popularyzację kultury i sztuki itp.).

2. Projekt

Przygotowane przez scenariusze, makiety, concept arts, projekty koncepcyjne przekazywane są do realizacji przez zespół zawiązany na potrzeby danego projektu. Współpracujemy z artystami, grafikami, konstruktorami, studiami gier czy programistami. W zależności od potrzeb naszych Klientów i wymagań projektu nawiązujemy współpracę z wiodącymi ośrodkami akademickimi oraz sięgamy po wsparcie merytoryczne u specjalistów danych dziedzin.

3. Realizacja

Po przygotowaniu dokumentacji pełnimy nadzór autorski nad realizacją, testujemy wybrane rozwiązania i razem z wykonawcami prowadzimy projekt do samego końca.

Ważniejsze projekty zrealizowane do tej pory, w które częściowo lub w całości spółka była zaangażowana:

  1. Kanały ’44 | projekt zakończony – aplikacja VR na PC. Zadanie: stworzenie wyjątkowej aplikacji, pozwalającej na zanurzenie się w świat niedostępnej sieci kanalizacyjnej wykorzystywanej przez powstańców w trakcie Powstania Warszawskiego 1944. Opowiadamy historię kuriera przemierzającego podziemny labirynt z ważnymi meldunkami powstańczymi.
  2. Starosłowiańska osada | projekt zakończony – park rozrywki i edukacji dla dzieci. Zadanie: przygotowanie pomysłów i koncepcji części atrakcji, wykonanie lub nadzór inwestorski nad wykonaniem wybranych rozwiązań.
  3. Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego | projekt w trakcie realizacji – Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Zadanie: digitalizacja zasobów muzeum do modeli 3D przy wykorzystaniu skanera stacjonarnego.

Poniżej przedstawiamy zakres działań, które spółka jest w stanie zrealizować dla naszych Partnerów:

> Sztuka i rękodzieło

zobacz więcej – klik

– rzeźby – elementy scenografii, eksponaty;
– obrazy i grafiki do wnętrz;
– projektowanie i wykonywanie murali

> Koncepcje artystyczne

zobacz więcej – klik

– concept arts – projekt lokacji, przedmiotu, postaci przedstawiony w formie szkiców;
– tworzenie planów parków rozrywki i nietypowych przestrzeni;
– projektowanie atrakcji do parków rozrywki;
– projektowanie i wykonanie instalacji artystycznych i scenografii.

> Modelowanie 3D i digitalizacja

zobacz więcej – klik

– skanowanie 3D z teksturami i bez;
– model 3D: z teksturami i dostosowany do animacji (zrigowany);
– wizualizacje;
– interaktywne wizualizacje 3D i AR.

Wycena projektu realizowana jest indywidualnie na bazie bezpośrednich ustaleń oraz zgodnie z potrzebami, wytycznymi i wymogami Inwestora. Szyjemy rozwiązania na miarę, w tym obszarze podchodzimy do kalkulacji
indywidualnie, rozważając optymalne scenariusze.

Zapraszamy do kontaktu i rozmów!
+48 5OI O59 524 – Krystian